Pakistan

Pakistan P-27b 1 Rupee ND UNC 3 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-39.6 10 Rupees ND UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-41.6 100 Rupees ND UNC 60 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-41.7 100 Rupees ND UNC 60 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-44 5 Rupees ND UNC 20 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-45 10 Rupees 2006 UNC 7 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-45j 10 Rupees 2015 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-45l2 10 Rupees 2017 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-46a 20 Rupees 2005 UNC 22 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-46b 20 Rupees 2006 UNC 15 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-47 50 Rupees 2015 UNC 20 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-48h 100 Rupees 2013 UNC 40 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-49A 500 Rupees 2015 UNC 90 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-53 5 Rupees 2008 UNC 6 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-55 20 Rupees 2007 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-55 20 Rupees 2015 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Pakistan P-55q 20 Rupees 2021 UNC 10 SEK Lägg till/Add